Študentsko delo na odseku | Department of Intelligent Systems

Študentsko delo na odseku

August 7th, 2017

Odsek za inteligentne sisteme Instituta »Jožef Stefan« (http://dis.ijs.si) išče študente računalništva in informatike ali drugih naravoslovnih smeri 1. in 2. stopnje. Študentje morajo znati programirati in biti sposobni samostojnega reševanja problemov.

1. Prvi iskani profil (programerski): znanje Pythona in Jave (bonus je poznavanje Androida in/ali spletnih aplikacij), poznavanje podatkovnih baz.

2. Drugi iskani profil (raziskovalni): znanje poljubnega programskega jezika, nekaj izkušenj z analizo podatkov in strojnim učenjem, zanimanje za raziskovalno delo.

Nudimo delo v vrhunski raziskovalni skupini, sodelovanje v mednarodnih projektih s področja zdravja, spoznavanje senzorskih tehnologij in umetne inteligence ter redno plačilo. Lahko se dogovorimo tudi za sodelovanje pri diplomskih in magistrskih delih, na dolgi rok pa sta za uspešne in zainteresirane možna zaposlitev in doktorski študij.

Prijave skupaj s kratkim opisom znanja in izkušenj ter povprečno oceno pošljite na: tajnistvoE9@ijs.si.

Posted in: News and Events, News and Events