Prosto mesto mladega raziskovalca na Odseku za inteligentne sisteme | Department of Intelligent Systems

Prosto mesto mladega raziskovalca na Odseku za inteligentne sisteme

July 6th, 2017

Odsek za inteligentne sisteme na IJS ima prosto mesto mladega raziskovalca, ki bo v študijskem letu 2017/2018 začel usposabljanje za pridobitev doktorata znanosti na področju računalništva. Tema raziskav bodo inteligentni sistemi s poudarkom na evolucijskem računanju in naprednih optimizacijskih metodah.

Informacije o razpisu so dostopne na https://www.ijs.si/ijsw/Mladi%20raziskovalci%2C%20%C5%A1tipendije. Prijave je potrebno oddati do začetka avgusta, kandidati, ki še končujejo študij na drugi stopnji, pa morajo tega zaključiti do 15. septembra.

Kandidate vabimo, da sporočijo svoj interes na e9tajnistvo@ijs.si ali neposredno na bogdan.filipic@ijs.si.

Posted in: News and Events, News and Events