Seminars

Featured

March 25th, 2021

Dr. Martin Gjoreski  je prejel zlati znak za odmevnost doktorskega dela “Spoj klasičnega in globokega strojnega učenja za mobilno spremljanje zdravja in obnašanja z nosljivimi senzorji” VIDEO

Featured

November 17th, 2020

The Department of Intelligent Systems at Jožef Stefan Institute is starting a new H2020 project this month. The COVIRNA project will develop a diagnostic test to predict the outcomes of COVID-19 patients with cardiovascular comorbidities. The test will primarily be … Continue reading

February 4th, 2019

Tine Kolenik introduced the field of explainable artificial intelligence (XAI), what machine bias is and why it is important to tackle it. He presented the efforts of the Google Brain team to produce methods for understanding how black box models … Continue reading

January 28th, 2019

Tine Kolenik presented current research trends in the field of Intelligent Cognitive Assistants (ICAs) by delving into the interdisciplinary nature of cooperation between fields such as cognitive science, cognitive psychology, artificial intelligence, system architectures, data science and human-computer interfaces in … Continue reading

November 21st, 2018

21.11. je bilo v Palači Združenih narodov v Ženevi vabljeno predavanje M. Gamsa z naslovom: Stop Killer Robots – Superintelligence Viewpoint. Predavanje je bilo v okviru kampanje Stop Killer Robots, oz. Convention on Conventional Weapons (CCW). Predstavljeni so bili strokovni … Continue reading

April 5th, 2018

SHL Dataset – A multimodal transportation dataset collected with smartphones Dr. Hristijan Gjoreski is an assistant professor at the Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies in Skopje, and has previously worked as a postdoctoral research fellow at the University … Continue reading

February 15th, 2018

Maj Smerkol je predstavil razvoj treh digitalnih vizualnih učinkov kot vtičnike za program After Effects. Postopek razvoja je zanimiv, saj je treba hkrati paziti na kvaliteto implementacije in uporabnosti vtičnika oziroma umetniško vizijo

December 18th, 2017

Martin will talk about how can we recognize human affective states (emotion recognition, stress recognition, cognitive load etc.) from physiological data, and how can Deep Neural Networks be utilized to learn one general model for affect recognition.

July 8th, 2017

Outline: – Deep Learning – Convolutional Neural Networks – Recurrent Neural Networks and LSTMs – Unsupervised Deep Learning – Applications – Software, Materials and Links

February 6th, 2017

Predstavitev optimizacije ter reševanja optimizacijskih problemov z orodjem Pygmo. Pygmo omogoča definicijo eno- in večkriterijskih problemov z omejitvami in brez ter reševanje le-teh z ustaljenimi in novejšimi pristopi (numerični, populacijski, dekompozicijski algoritmi, algoritmi, ki temeljijo na ideji otokov in arhipelagov, … Continue reading

← Older posts