News and Events | Department of Intelligent Systems | Page 2

News and Events

February 27th, 2018

Odsek E9 bo jeseni 2018 sprejel vsaj enega mladega raziskovalca v shemi ARRS mentorja prof. dr. Matjaža Gamsa. Teme: inteligentni sistemi, umetna inteligenca, inteligentni agenti, ambientalna inteligenca, strojno učenje, kvantno in kognitivno računalništvo. Prednost imajo kandidati Fakultete za računalništvo in … Continue reading

February 15th, 2018

Maj Smerkol je predstavil razvoj treh digitalnih vizualnih učinkov kot vtičnike za program After Effects. Postopek razvoja je zanimiv, saj je treba hkrati paziti na kvaliteto implementacije in uporabnosti vtičnika oziroma umetniško vizijo

January 24th, 2018

Na nagradah Slovenske znanstvene fundacije 22.1.2018 za promocijo znanosti sta nagradi Prometej dobila tudi Institut “Jožef Stefan” kot inštitucija in prof. dr. Matjaž Gams kot posameznik. Prestižno nagrado “Komunikatorica znanosti” leta 2017 je dobila Silvestra Rogelj Petrič.

January 9th, 2018

JSI is a partner in the H2020 project WellCo (http://wellco-project.eu/), coordinated by HI-Iberia, which has recently started with a kick-off meeting in Madrid. The project will develop a virtual coach for older users with the goal of achieving behaviour change … Continue reading

November 24th, 2017

Na volitvah v Državni svet 23.11.2017 je bil za predstavnika za raziskovalno dejavnost izvoljen prof. dr. Matjaž Gams. S tem smo raziskovalci dobili zagovornika znanosti in razvoja v Državnem svetu. Zainteresirani naj se obrnejo na društva, ki so podprla izvolitev, … Continue reading

October 23rd, 2017

It is now confirmed: Proceedings of the 8th International Conference on Bioinspired Optimization Methods and their Applications, BIOMA 2018, will be published in the Springer series Lecture Notes in Computer Science (LNCS). The paper submission deadline is 1 December 2017.

August 22nd, 2017

Sodelavci z odseka E9 so dobili nagrado za najboljši referat na delavnici Boom – IJCAI 2017, katera je del največje svetovne konference IJCAI 2017. Naslov referata: Intelligent Assistant Carer for Active Ageing Avtorji: Jani Bizjak, Anton Gradisek, Luka Stepancic, Hristijan … Continue reading

August 10th, 2017
August 7th, 2017

Odsek za inteligentne sisteme Instituta »Jožef Stefan« (http://dis.ijs.si) išče študente računalništva in informatike ali drugih naravoslovnih smeri 1. in 2. stopnje. Študentje morajo znati programirati in biti sposobni samostojnega reševanja problemov. 1. Prvi iskani profil (programerski): znanje Pythona in Jave … Continue reading

July 18th, 2017

Young Researcher (PhD candidate) position available, applications until 31 July 2017 A Young Researcher position is available at the Jozef Stefan Institute, Department of Intelligent Systems, Computational Intelligence Group, for a fixed term of three years, starting 1 October 2017. … Continue reading

← Older posts

Newer posts →